Skräddarsydda lösningar

Med kunden i centrum

JONSSONS

Om företaget

Jonssons Ståldörrar etablerat för över 50 år sedan

Jonssons Ståldörrar är ett gediget företag som funnits och verkat inom dörr- och montagebranschen i över 50 år.

Konceptet för vår framgång har varit skräddarsydda lösningar med kunden i centrum samt ett väl fungerande samarbete mellan kund och våra montörer.

 

 

 

Läs vår historia här

Företaget bildas

Företaget bildades år 1960, av Nils Jonsson, aktiebolaget Jonssons Smide AB fann sin form 1973. 2005 gjorde vi ett namnbyte till Jonssons Ståldörrar, eftersom företaget nu är specialicerat på försäljning samt montage av ståldörrar med tillbehör.
Vårt första objekt med säkerhetsdörrar var på Karlavägen i Stockholm, 1978 där vi sålde och monterade 50-tal dörrar.
Ett av våra lyckade koncept är att informationsflödet lätt flyter fram mellan olika parter. Våra säljare har själva arbetat på fält vilket gör att de har en god produktkunskap. Vi har också goda relationer mellan kund, säljare och montörer.  Företaget har ett gott rykte på marknaden vilket grundas på att vi existerat i över 40 år,  en mycket god ekonomi inom företaget samt arbetet och produkternas goda kvalitet.

Affärsidé

Genom en god kundrelation erbjuda en helhetslösning. Via  en  bra produkt och service.

Miljö och kvalitet

Våra insatser och vårt miljöarbete skall ständigt förbättras genom en helhetssyn på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi har ett miljö och kvalitets system som gör att vi kan härleda alla produkter som vi säljer.
Montörerna har en egenkontroll med sig vid samtliga arbetsplatser. Där montören förbinder sig att montera dörren efter fabrikantens anvisningar.
Slumpvis sker kontroller ute vid arbetsplatsen av ledningen.
Montörerna har utbildning i Tritub.
Montörerna har utbildning i heta arbeten.
Montörerna är certifierade av såväl Daloc som Robust.
Våra montörer får konternueliga genomgångar av produktnyheter.
Montörerna skall på arbetsplatsen ge expertis på hur montaget skall utföras och om det krävs även påpeka om något bör göras annorlunda eller om materialet är felinköpt eller av sekunda vara.

Strategi

Genom ett stort utbud av dörrar i vårt hämtlager kunna tillgodose kundens behov snabbt. Vi har också möjlighet att hålla konkurrenskraftiga priser då vi kan beställa och lagra ett stort antal dörrar.
Vi har möjlighet att ”skräddarsy”, och modifiera dörrarna direkt när kunden väntar eller till dagen efter då vi har vår verkstad vägg i vägg med vårt hämtlager.
Vi har egna montörer som är auktoriserade av såväl Daloc som Robust. Som snabbt är tillgängliga för att montera upp dörrar, galler, dörrstängare etc.

Orderprocess

Vi har ett gott samarbete med våra fabrikanter. Informationen flyter lätt och vi får konternuelig information exakt var orden befinner sig och när/var leveranser är på väg. Vid leveransförsening informeras kunden direkt så att ny överenskommelse kan träffas.

Funktion/ behovstillfredsställelse

Jonssons Ståldörrars verksamhet är uppbyggd på att sälja en produkt tillsammans med en service. En helhetslösning till kunden. Vi skräddarsyr lösningar till kunden som innebär att företaget även kan utöka sitt utbud genom att anlita underentreprenörer så som låssmed, larmmontör, snickare och målare. Vi har möjlighet att modifiera om dörrarna, göra urtag etc , i vår verkstad samma dag som kunden vill ha dörren.

Våra kunder

Då vi öppnade vår butik i Haninge har vi fått mer och mer privatpersoner som kunder. Även lokala byggföretag.
Andra kunder är: Bostadsrättsföreningar, Byggföretag, alla de större byggbolagen, kommunala och statliga verk etc.
Våra kunder får gärna komma in och titta på vår utställning av brand och säkerhetsdörrar, vi har upplevt att man gärna vill ”känna” lite på produkten innan man köper den. Ofta har kunden också många frågor vilka vi gärna svarar på.

Våra kunder får:
• Kostnadsfri rådgivning
• Auktoriserade montörer
• Två års garanti
• Yrkesmässigt kunnande
• Skräddarsydda produkter
• Snabb service ( dörrar som modifieras eller urtag som görs i vår verkstad)
• Stort urval av dörrar och tillbehör på vårt lager
• Specialbeställda dörrar direkt från fabrik

Som kund hos oss kan du välja att köpa produkten med eller utan montage.

Våra produkter

Skräddarsydda lösningar tack vare komplett produktsortiment

Oavsett kundens önskemål kan vi tillgodose dessa då vi kan skräddarsy lösningen tack vare vårt kompletta produktsortiment.

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörren Daloc S43 är i  första hand avsedd för lägenheter men monteras med fördel även i andra lokaler med krav på inbrottsskydd. Dörren är provad av Stöldskyddsföreningen SSF och certifierad av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering SBSC enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627 MK3. S43 är även typgodkänd av SITAC i brandklass EI30 och A60 samt ljudklass 35/40dB. Tillverkningen sker under kontroll av Sveriges Pro

Klassningar

Ljud klass R`w 35, 40* dB
Brandklass EI 30 eller A 60
Inbrottsskydd SS-EN 1627 RC3
EMI-B, EMI-C
Övnings- och Forsk-ningsinstitut SP och av SBSC. Dörren är godkänd för såväl inåt-som utåtgående montage

Dörrblad

Dörrbladet är 58mm tjock överfalsat och består av stålplåt som profileras och limmas samman med dolda kantprofiler och invändiga inbrottsförstärkningar (Säkerhetsdörr avsedd för lägenheter i loftgångar och tillverkas i varmförzinkad stålplåt). SM 43 och SY43 levereras färdigmålade i någon av våra standardkulörer medan SL43 tillverkas med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

Karm

Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik. Infästning görs genom justerbara karmhylsor och insexnyckel. Detta ger ett snabbt montage och möjlighet till efterjustering.
Flera olika utförande av karm finns: Foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan. Karmar till loftgångsdörrar tillverkas i varmförzinkat utförande.

Tröskel

Dörrar med brandklass A60 levereras med förzinkad fasad anslagströskel medan dörrar till lägenheter levereras som standard med fasad anslagströskel av massiv ek.

Standardbeslag

Fix flerpunktslås i säkerhetsdörr S43 och Assa 565 i branddörr S30. Det inre dörrbladet förses med låskista Assa 565. Tappbärande gångjärn i varmförzinkat utförande. Övrigt se respektive dörr

Extra beslag

Mont. Kompl. Lås, postinlägg, dörrkik, Mek. Ringklocka, Nyckeltub, Sparkskydd gummi, Sparkskydd, rostfri plåt, urtag magnetkontakt, urtag låskolvskontakt, urtag karmöverföring, dörrstängare

Branddörrar

Branddörrar

Branddörren är typgodkända av SITAC som branddörrar i klass A60 alternativt A120. Branddörrar passar i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som inner- eller ytterdörrar (varmförzinkat utförande) i källare, industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv. Kompletterad med brytskydd fungerar de utmärkt som inbrottsskyddande dörrar.

Klassning

Provad ljudreduktion Rw 33dB*
Brandklass A60, A120 EMI-B, EMI-C

Dörrblad

Dörrbladet är 54 mm tjockt och består av 1 mm stålplåt som limmas samman med överfalsad kant. Dörrbladet är isolerat med mineralull. Dörrarna levereras grundmålade som standard men kan även levereras industrimålade i någon av våra standardkulörer.

Karm

Som standard levereras branddörrar med grundmålad karm 31 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik. Infästning görs genom justerbara karmhylsor och insexnyckel. Detta ger ett snabbt montage och möjlighet till efterjustering.
Branddörrar har flera olika utförande av karm: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan.

Tröskel

Branddörrar levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Om den inte skall användas kapas den bort efter montaget.

Standardbeslag

Beslagsvariant 1: Låskista Assa 565 (A=54mm, B=27mm vid utåtgående dörr). Lagrade gångjärn. Fast tapp i bakkant. Invändig förstärkning för dörrstängare.

Extra utrustning

Beslagsvarianter, glasöppning, sparkskydd, tätningslist i karm, ventilationsgaller, vattenavvisare, dörrstängare, brytskydd

Oavsett kundens önskemål kan vi tillgodose dessa då vi kan skräddarsy lösningen tack vare vårt kompletta produktsortiment.

Gallergrindar

Gallergrindar

Alternativ till en säkerhetsdörr kan vara att montera in en gallergrind. Grinden monteras på insidan av den befintliga dörren.
Grinden måttanpassas efter befintlig öppning. Grinden levereras som standard i svart eller vit kulör.
Även introttsgaller för fönster måttanpassas.

Standardbeslag

2 st hakregellås typ Fas 237
Beslagning kan kompletteras med andra alternativ

Tillbehör

Brytskydd

Brytskydd dörrblad pluggsvetsas på fabrik samt svetsas i framkant. Brytskydd karm levereras, som standard, löst från fabrik för montage på plats.
Brytskyddet svetsas mot karm med delning svets 150 mm. Brytskydd karm levereras monterat från fabrik.

Limmat dörrblad och karm i kallvalsat eller aluzinkutförande.
Brytskydd dörrblad popnitas på fabrik samt svetsas i framkant Cylindern skyddas av härdad cylinderring, vilket ger ett bra skydd och är estetiskt tilltalande.

Brytskydd karm levereras, som standard, löst från fabrik för montage på plats.
Brytskyddet svetsas mot karm med delning svets 150 mm. Brytskydd karm kan levereras monterat från fabrik. Som skydd för cylinder medlevereras löst en härdad förzinkad cylinderring.
Cylinderringen ger ett mycket bra skydd och är samtidigt estetiskt tilltalande.
Monteras med cylindervredets skruvar. Som standard levereras cylinderring för ovalcylinder tjocklek 13 mm. Dörren försedd med 2 st hakar som griper in i karmen. Det förhindrar att dörrbladet bryts från karmen.

Dalocs sortiment

Ståldörrar

Daloc Ståldörrar

Trädörrar

Daloc Trädörrar

Vår verkstad

Här skräddarsyr vi

I vår verkstad modifierar vi dörrar, bygger om, skräddarsyr.
Vi gör även glasurtag, låsurtag etc.
Tillverkar lister och plåtomfattningar m.m.

Vårt lager

Stort antal Branddörrar och Säkerhetsdörrar lagerförs

Vi lagerför ett stort antal Branddörrar och Säkerhetsdörrar för direkt avhämtning eller leverans https://maximal-bonus.com/.

Vanligaste dörrarna vi lagerför

• S60 Branddörr Enkeldörr :8×21,  9×21, 10×21, 11×21, 12×21, 13×21, 9×18, 8×19, 9×19,10×19, 8×20, 9×20, 10×20, 11×20, dörrblad 870×1970

• S60 Branddörr Pardörr: 13×21, 15×21, 18×21, 21×24

• S60 Brandlucka: 6×6, 7×8, 8×10, 7×15

• S60 Branddörr Varmförzinkad: 9×21, 10×21, 11×21, 12×21, 13×21,

• S60 Branddörr varmförzinkad med brytskydd: 9×21, 10×21

• S33 Säkerhetsdörr vit 0502-Y: 9×21, 10×21

• Y33 Säkerhetsdörr vit varmförzinkad: 9×21, 10×21, 11×21

• S33 Säkerhetsdörr Mahogny/EK: 9×20,8

• S43 Säkerhetsdörr Mahogny/EK: 9×20,8, 10×20,8

• S43 Säkerhetsdörr Vit 0502-Y: 10×21

• S63 Säkerhetsdörr Vit varmförzinkad 0502-Y: 9×21, 10×21, 11×21, 12×21, 13×21

• S63 Säkerhetsdörr Vit varmförzinkad 0502 pardörr: 18×21

Våra montörer

Utbildade och erfarna

Samtliga montörer har gått kursen heta arbeten denna är obligatorisk då svetsning ingår i arbetsuppgiften
Montörerna har spårbehörighet, vilket innebär att de har tillåtelse att vistas på tåg- & tunnelbanespåren. Det finns många casinon online som passar perfekt för svenska spelare med höga krav.
Montörerna är erfarna vad det gäller svetsning, kapning och att arbeta självständigt.

Vi är redo för alla projekt, stora som små.

Kontakta oss för att diskutera ditt projekt

Kontakt

Våra kontaktuppgifter

Så här kontaktar du oss

Jimmy Jonsson

Jimmy Jonsson

Säljare

Jonathan Jonsson

Jonathan Jonsson

Säljare

Besök Oss

Nynäsvägen 6
136 47 Haninge

Ring Oss

Tel 08 – 659 50 92
Fax 08 – 659 50 25

Skicka E-post

info@jonssonsstaldorrar.se

Organisation

Jonssons Ståldörrar AB
Org nr 556178-9289